konsiyon-loader

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Mevzuat ve daha fazlası !

siginak-yonetmeligi
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)
3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE
SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİ...

Güncel Yazılar