AİDAT BORÇLARININ GECİKME ZAMMI VE İCRA TAKİBİ

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat malikleri binanın ortak giderlerinden payları oranında sorumludurlar. Bu giderlerleri ödemeyen kat malikleri hakkında, kanunen yönetici veya diğer kat maliklerinden her biri icra takibi yapabilir, dava açabilir. Yine kanunen ödenmeyen aidat borçları için kanun, aidat borcuna aylık %5 gecikme zammı istenebileceğini belirtmiştir. Bu nedenle aidat borçlarının zamanında ödenmemesi kat maliklerini icra takibi ile karşı karşıya bırakabilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesinde: "Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.

Aidat borcundan ev sahibi mi kiracı mı sorumludur?

Aidat borcu kiracı ile ev sahibi arasında kimin ödeyeceği serbestçe belirlenebilmekle birlikte, bina yönetimi adına sorumlu kişi kat maliki olduğundan, ödenmeyen aidat borçlarından kat maliki sorumlu tutulur. Kat maliki, kiracısı ile arasında anlaşma var ise kiracısına bu durumu rücu edebilir. Bunun nedeni, yönetimin kiracı ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamasıdır.

Aidat borcu ne zamana kadar ödenmelidir?

Apartmanın aidat borcu, bina yönetimi tarafından belirlenen sürenin sonuna kadar veya her şekilde bulunduğu ay bitmeden ödenmelidir. Bunun yanında standart aidat gideri dışındaki olağan dışı giderlerde belirlenen sürelerde ödenmelidir.

Aidat borcuna uygulanacak faiz veya gecikme zammı nedir?

Yukarıda yer alan kanun maddesi uyarınca ödenmeyen ortak giderlerde aylık %5 oranında gecikme zammı ödemekle yükümlü kılınmıştır. Bunun yanında temerrüt faizi de ayrıca istenebilmektedir.

Aidat borçlarına uygulanan gecikme zammının nedeni nedir?

Bilindiği üzere kat malikleri kurulunca belirlenen ortak giderler tüm kat malikleri tarafından düzenli ödenmelidir. Aksi takdirde, binanın giderleri karşılanamayarak binan işleyişinde aksaklıklar meydana gelebilecektir. Örneğin, asansörü bulunan bir binanın asansör bakım giderleri ödenmedikçe kullanılmayabilir; bu halde ise kat malikleri asansörü kullanamayabilmektedir. Yine geciken ödemeler nedeniyle faiz borcu da oluşabilecektir. Sonuç olarak bu giderler, yine tüm kat maliklerince karşılanacağından kanun, yönetici ile birlikte diğer kat maliklerine de icra ve dava hakkını tanımıştır.

Apartmanın icra ve hukuki işlemleri için ne yapılmalıdır?

Binaların sürekli olarak hukuki işleri bulunabilmektedir. Böyle durumlarda aylık hukuki danışmanlık şeklinde bir avukatla çalışılma imkanı mevcut olup, bu halde aylık makul miktarlarda bir ücret karşılığında icra takipleri düzenli takip edilebilir, binanın diğer hukuki sorunları da çözüme kavuşturulabilir. Aksi hallerde, kat maliklerinin yanlış işlemlerle ödeyeceği rakamlar çok daha fazla olabilmektedir. Örneğin, ülkemizde çokça örneği görülen sigortasız kapıcı çalıştırma durumlarında, kat malikleri yüksek miktarlarda tazminat davalarıyla karşılaşmakta ve davanın kaybedilmesinde bu tazminatı tüm kat malikleri paylaşarak ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Sonuç olarak, kat maliklerinin borçlarını zamanında ödemesi, bina yönetimlerinin de aynı şekilde, borçlarını ödemeyen kat malikleri hakkında işlem yapmaları işleyişin sağlıklı olarak devam etmesi adına önem arz etmektedir.