konsiyon-loader

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Mevzuat ve daha fazlası !

zorunlu-deprem-sigortasi-genel-sartlari
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A- SİGORTA KAPSAMI

A.1- Sigortanın Kapsamı

(Değişik ibare:RG-29/12/2012-28512)(1) 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanu...

Güncel Yazılar