KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Kat Mülkiyeti Kanunu, Türkiye'de birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini düzenleyen ve kat maliklerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen kanundur. 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olarak 1965 yılında yürürlüğe girmiş ve daha sonra 2004 yılında yapılan değişikliklerle güncellenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu, bir binanın kat malikleri arasında paylaşılan ortak alanlarının yönetimini, bakımını ve onarımını düzenler. Ayrıca, yönetim planı, genel kurul toplantıları, aidat ve diğer konular gibi kat malikleri arasındaki ilişkileri düzenler.

Kanun, bir binada bağımsız bölümler arasında uygun bir düzenin sağlanmasını ve binanın genel düzenini korunmasını sağlar. Ayrıca, binanın yönetimini ve idaresini düzenlerken, kat maliklerinin haklarını ve yükümlülüklerini de açıkça belirtir.

Kat Mülkiyeti Kanunu, binaların genel durumunun korunması, apartman yönetimi, aidatların toplanması ve benzeri konularda bir düzen sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu kanun, binada yaşayanların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyerek, binalarda huzurlu ve sağlıklı bir yaşam ortamının korunmasını sağlamaktadır.