Kat Mülkiyeti ile kat irtifakı arasında ne fark vardır?

- Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapıda kurulabilir.

- Kat irtifakı yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın bölümleri üzerinde kurulur.

- Kat mülkiyeti bağımsız olarak alınır ve satılabilir.

- Kat irtifakı ancak arsa paylarının satılması ile el değiştirir.

- Kat mülkiyeti tapuda bağımsız bir sayfaya tescil edilir. Malikler arasındaki ilişkileri belirleyici bir akid niteliğinde yönetim planına sahiptir.

- Kat irtifakı tescili genel kütükteki sayfaya genel hükümlere göre yapılır.