KMK VE BAZI ÖNEMLİ MADDELER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Türkiye'de birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini düzenleyen ve kat maliklerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen kanundur. Bu kanunun bazı önemli maddeleri şunlardır:

  • Madde 2: Bu madde, kat mülkiyeti kavramını tanımlar ve bağımsız bölümlerin tanımını yapar.
  • Madde 4: Bu madde, bir binanın nasıl kat mülkiyeti haline getirileceğini ve bu işlem için hangi koşulların gerektiğini açıklar.
  • Madde 14: Bu madde, kat malikleri kurulu oluşturmayı ve kurulun görevlerini düzenlemeyi amaçlar.
  • Madde 19: Bu madde, genel kurul toplantılarını düzenler ve kat maliklerinin oy kullanma hakları hakkında bilgi verir.
  • Madde 22: Bu madde, aidatların toplanması ve kullanımı hakkında bilgi verir.
  • Madde 23: Bu madde, yönetim planının hazırlanması ve onaylanması hakkında bilgi verir.
  • Madde 25: Bu madde, yöneticinin atanması ve görevleri hakkında bilgi verir.
  • Madde 27: Bu madde, yapılan değişikliklerin kaydedilmesi ve tapu kaydının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir.
  • Madde 33: Bu madde, apartmanlarda sigorta yaptırma zorunluluğunu açıklar.

Bu maddeler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun önemli hükümlerini içermektedir. Ancak, bu kanunun tamamı daireler arasındaki ilişkileri ve yönetimi düzenleyen birçok hüküm içermektedir.