Toplantıya Kasıtlı Olarak Karar Defteri Getirilmez İse Ne Yapılır?

Eski Yönetici maksatlı ve kasıtlı olarak karar defterini Kat malikleri toplantısına getirmez ise kat maliklerinin düz beyaz bir kağıt üzerine alacakları karar ve yeterli imzaları ile hukuken geçerlidir.