Isı Pay Ölçerin Yasal Dayanakları? Ne Zamana Kadar Isı Pay Ölçer Sistemine Geçilmelidir?

18.04.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası ısı pay ölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsamaktadır. Yasa, merkezi ısıtma sistemli yeni binalarda ısı ve sıhhi sıcak su tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm”  sistemine geçmesini zorunlu hale getirilmiş,