Oturulmayan Daire İçin Yönetim Giderleri Ödenir Mi?

Daire maliki otursa da oturmasa da apartmanın ortak giderlerine iştirak etmek mecburiyetindedir.