Apartman Yönetmeliği Nedir?

Apartman yönetmeliği, apartman içerisinde yaşayan herkesin uyması gereken kurallardır. Apartman kuralları ve uyulmama durumunda atılması gereken adımların tamamı apartman yönetmeliğinde belirlenmiştir. Apartman gürültü yönetmeliği, apartman altı dükkan yönetmeliği ve apartman aidat yönetmeliği hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır. Kanun çerçevesinde apartmanlar, kat malikleri kurulu tarafından yönetilmektedir. Apartmanlarda belli bir sayının üzerinde apartman yönetimlerinin olması zorunludur. Apartman hakkındaki kararlar bu yönetim tarafından fikir birliği ile alınmalıdır. Apartman yönetimi yönetmeliği, kat mülkiyeti kanununda yer almaktadır.

Apartmanlarda, yaşayanlar tarafından bir yönetici seçilmelidir. Apartman hakkında alınacak tüm kararlar apartman yönetim kurulları tarafından tartışılır. Alınacak kararlar oy birliği ile alınmalıdır. Apartman yöneticileri, yönetmelikte yazan her şeyi eksiksiz uygulamakla mükelleftir. Ayrıca apartman yöneticisi, apartman içerisinde kurallara uymayanlar hakkında gerekli yaptırımları yapmakla görevlidir. Apartman yöneticisi apartmanda yaşayan sakinlerin isteklerini dinleyerek kararlar almalıdır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal yollara başvurabilir. Böylece apartmanda yaşayan sakinlerin huzuru korunmuş olur. 

2021’in En Çok İhtiyaç Duyulan Hizmetleri


Boya Badana

Temizlik

Nakliye

Organizasyon ve Etkinlikler

Ev Tadilatı

Su Tesisatı

Dezenfeksiyon

Koltuk Yıkama

Beyaz Eşya Tamiri

Cam Temizliği

Yönetim planlamasının değişmesi için kat sahiplerinin beşte dördünün oyu gerekmektedir. Yönetim planlarında yapılan değişiklikler tüm mülk sahiplerini bağlamaktadır. Yönetim kurulunda alınan kararlara tüm apartman sakinleri uymalıdır. Ancak alınan kararları istemeyen ve kurula katılmış kişiler karar tarihinden 1 ay içinde, toplantıya katılmayan kişiler kararı öğrendikten sonra bir ay içerisinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içerisinde gayrimenkulün bulunduğu yere yakın sulh ceza mahkemesine kararın iptali için başvurabilirler. Apartman gürültü yönetmeliği, apartman altı dükkan yönetmeliği ve apartman aidat yönetmeliği gibi konularda yönetmelik içerisinde bulunmakta ve yönetim kurulu tarafından kararlar alınmalıdır.