Aidatını ödemeyen daire için ne yapılır? Aidat ödemek zorunlu mu?

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre; binadaki herkes ortak giderlere katılmakla yükümlüdür. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık gecikme tazminatı öder. Devamında aidatını ödemeyen dairenin sahibi aidatını ödemeyerek diğer kat maliklerinin haklarını çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse dairesi satılabilir. Ancak haklarınızı korumak için toplantı ve tutanaklarınızın düzenli ve zamanında yapılmış olması gerekir.