Yakıt Bedelinde Pay Oranı Nedir?

Yönetim planında hangi dairelerin ne oranda yakıt bedeli ödeyeceği yazılı olmalıdır. Apartman sakinleri yönetim planında gösterilen sekle uymak zorundadır, planda bu konuda açıklık yoksa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, yakıt giderini arsa payı oranında ödenmesi gerekir. Bu taktirde de dairenin arsa payını öğrenilmesi gerekir. Bunu da ya yönetim planından, ya da daireyi kiraya veren ev sahibinden tapu senedinden öğrenilebilir.