Denetçi/Denetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

Denetçi/Denetim Kurulu, Kat malikleri kurulu tarafından, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçi veya üç kişilik bir denetim kurulundan oluşur.