Ortak Yerlerden Yararlanmayı Engelleyen Kat Maliki Ve Şahıslara Karşı Ne Yapılır?

Ortak yerler üzerinde çeşitli nedenlerden dolayı daha fazla payı olduğunu, daha fazla kullanım hakkı olduğunu söyleyen kat malikleri çıkabilmektedir. Oysa kanunen kat malikleri ortak yerlere arsa payları oranında “ortak mülkiyet” hükümlerine göre malik sayılırlar. Hatta kullanım niteliği gereği, asansör, çatı gibi yerlerden her kat maliki, arsa payı ne olursa olsun, eşit olarak kullanma hakkına sahiptir. Bunun aksine sözleşme dahi yapılamamakta, yapılırsa geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca, kat malikleri ortak yerlerde kat maliklerinin muvafakatini almadan değişiklik ve ilaveler de yapamazlar. Bu nedenle her kat maliki, kendisinin ortak yerlerden yararlanmasını engelleyen diğer kat maliki ve şahıslara karşı, “müdahalenin men’i” adı verilen davayı açabilir.