Zorunlu Deprem Sigortası Nedir ? - Dask Nedir ?

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'de meydana gelebilecek depremler sonucunda oluşabilecek maddi zararların karşılanması amacıyla devlet tarafından zorunlu hale getirilmiştir. DASK olarak bilinen bu sigorta, konut sahiplerinin deprem riski altındaki bölgelerdeki evlerini sigortalatmalarını zorunlu kılmaktadır.


DASK poliçesi, binaların temel, taşıyıcı duvar, kolon, kiriş gibi yapısal elemanları ile bunların üzerinde bulunan çatı, pencere, kapı gibi diğer yapı elemanlarının sigortalanmasını kapsamaktadır. Sigorta bedeli ise, binanın bulunduğu bölgenin deprem riski ve binanın yapısına göre belirlenir.


DASK sigortası, konut sahiplerinin ödemesi gereken bir primle sağlanmaktadır. Primler, bölgeye ve yapısal özelliklere göre farklılık göstermektedir. Poliçeler, genellikle 1 yıllık olarak düzenlenir ve yenilenebilir.


DASK sigortası, deprem sonrasında oluşabilecek maddi zararları karşılamakta ve konut sahiplerini finansal açıdan korumaktadır. Ancak, poliçe kapsamında olmayan zararlar ve hasarlar için ek sigortaların yaptırılması gerekmektedir.


Sonuç olarak, DASK sigortası Türkiye'de konut sahipleri için zorunlu bir sigortadır. Deprem riski altındaki bölgelerde yaşayanlar için bu sigortayı yaptırmak önemlidir, çünkü deprem sonrası maddi zararları karşılamak için önemli bir güvence sağlamaktadır.