ZEMİN KATTA OTURANLAR ASANSÖR BAKIM GİDERLERİNE KATILMAK ZORUNDA MI?

Yasa gereği zemin katta oturanlar asansörden faydalanmadıklarını iddia ederek, asansör gideri ödemelerinden kaçınamıyor. Fakat binanın yönetim planlarına göre bu kural değişkenlik gösterebilir. Mesela; apartmanın yönetim planında bazı kurallar eklenerek bu değişim sağlanabilir. Bu kurallar; zemin katta bulunan dairelerin, asansörü kullanmadığı ve ihtiyaçlarının da olmadığı gibi nedenlere bağlı olarak, asansör bakım gideri ya da onarımı ile ilgili olarak yapılan masraflardan muaf tutulacağı gibi bir madde ekleniyor.

Zemin katta oturan kat malikleri için gider tanımlarına göre asansör masrafları yönetim planları ile istisna haline geliyor. Fakat yönetim planında bu şekilde bir madde yok ise asansörü kullanamasalar bile zemin katta oturan kişiler de asansör gideri ödemek zorunda kalıyor. Apartman ile ilgili sorunlarda ilk bakacağınız yer yönetim planı oluyor. Yönetim planı bir apartmanın anayasası anlamına geliyor. Bu durumda ev satın aldığınız zaman ilk bakacağınız ve inceleyeceğiniz belge yönetim planı oluyor. Yönetim planını da apartmanın bağlı olduğu tapu müdürlüklerinden temin ediliyor.

Binanın giriş katında oturan ev sahiplerinin için asansör gideri masraflarını ödemeleri hakkaniyet içeren bir durum olmuyor. Fakat yönetim planı içeriğinde giriş ve zemin katta bulunan kat maliklerinin asansör bakım gideri ve benzeri masraflara katılmayacağı kararlaştırılabiliyor. Bu durumda apartmanın yönetim planında giriş veya zemin katta oturan kat maliklerine bu şekilde bir muafiyet tanındığı nokta da asansör gideri masrafları alınmıyor.


Bir apartmanda oturan kat sahipleri, yasa gereği ortak olan gider veya masrafları ödemekle yükümlü oluyor. Bu durumda ortak giderler temelde ısınma sistemine, apartmanın taşıyıcı sistemine, kapıcı dairesine, asansöre ve bağımsız alanları birbirinden ayıran ortak duvarlarla alakalı olan giderler oluyor. Bu durumda bazı yerlerde teknik anlamda asansörden faydalanmadığını belirten zemin kat sahipleri ortak giderlerden kaçınabiliyor. 

Asansör Giderinden ve Bakım Giderinden Muaf Olmak

Giriş zemin katta oturuyor olsanız bile asansör, merdiven dairesi gibi bağımsız alanlar içerisinde payınız bulunuyor. Bu paylar ise evinizi satın alırken size belirtilmiş olan metrekareler içinde olan ve oturum alanının dışında kalan pay oluyor. Apartman sakinlerinin kanunun belirlediği ortak giderleri aynı şekilde pay edilerek ödemesi gerekmektedir. Ortak giderler denildiği zaman bunlardan biri de asansör gideri olmaktadır. Bu durumda zemin katta oturan kişi için asansör bakım gideri ödemek çok adil bir durum olmuyor.

Bu noktada apartmanın en üst katında oturan kişi ile zemin katta oturan kişiler arasında asansör parası konusu çok fazla geçiyor. Böyle bir durumda üst kat sakinleri asansörü her gün kullanmak durumunda iken; zemin ve girişi katta oturanlar asansörden hiç faydalanmıyor. Buna rağmen her iki ev sahibini de aynı oranda asansör bakım gideri masraflarını karşılamaları doğru bir davranış olmuyor.

Tüm bu konular sonucunda zemin katta oturan kişiler ilk başta yönetim ile görüşme sağlamaktadırlar. Çünkü kendilerini bu ödemeden muaf tutmak istiyorlarsa yönetim planında bir madde oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle de ev satın alacağınız nokta da zemin katta oturacaksanız gerekli görüşmeleri yapmanız son derece önemlidir.

Apartmanın yönetim planında, zemin ve giriş katta oturan kişilerin asansörü kullanma ihtiyacının olmadığı bunun yanında yapılan harcamalardan muaf tutulacağı ile ilgili bir madde eklendiği zaman da bu ev sakinleri asansör bakım gideri masrafı ödemek zorunda kalmıyor. Fakat buna yönetim planında bu şekilde bir madde yer almıyorsa asansörü hiç kullanmasalar bile zemin ve giriş katta oturan kişiler de diğer tüm sakinler gibi asansör masraflarını ödemek zorunda kalıyor.