YÖNETİM PLANINDA AİDAT PAYLAŞIMININ ÖNEMİ

Aidatın hakkaniyete uygun paylaşılmasını temin için YP’nin çok özenli ve sitenize özgü hazırlanmasını sağlayacaksınız. YP’nin önemini iş işten geçtikten sonra fark etmek işe yaramayacağına göre, inşaat aşamasında bir daire alıyorsanız YP’nin hazırlanmasında etkin olmaya çalışmalısınız. Bunu satış sözleşmesine koymalısınız. Sizin yazılı imzanız olmadan YP’nin tapuya verilemeyeceğini aranızdaki satış sözleşmesine yazabilirsiniz. Arsa sahibiyseniz de aynı şekilde, sizin yazılı onayınız olmadan inşaatın yapımını üstlenen yüklenicinin YP’yi tapuya veremeyeceğini yazarsınız. Her iki halde de buna uyulmaması halinde yüklü miktarda cezai şart eklersiniz.