YÖNETİM PLANI NEDİR?


Antlaşmanızın, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan özel sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir.
Yönetim planları kanunlara aykırı olamayacağı gibi yönetim planında belirtilmemiş hususlarda KM Kanunu ve diğer genel hükümlere göre karara bağlanır.


1.Yönetim planı ne zaman yapılır?
Kat mülkiyeti veya Kat irtifakı tesis edilirken.

 

2.Yönetim planını kimler imzalar?
Maliklerin tümü, ortak mülkiyetlerde her ortak ayrı ayrı.

 

3.Yönetim planı sonradan değiştirilebilir mi?
kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile evet.
4.Yönetim Planı neden tapu sicilinde bulunur?
Çünkü gayrimenkulun el değiştirmesi tapu sicil memurluklarında yapılır dolayısı ile yeni malik yapının kullanım ve yönetim tarzı ile diğer ortakları ile bağlı bulunduğu sözleşmeyi (yönetim Planını) görür ve imzalar.Dolayısı ile kabul etmiş sayılır.