Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir?

Yönetim Planını değiştirmek ya da değişiklik yapabilmek için “bütün” kat maliklerinin beşte dördünün rızası olması gerekmektedir.