YÖNETİM NEDİR?Yönetim yeterli olmayan kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimidir.Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartmanların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.İnsanların en kutsal yaşam alanları olan ikamet ettikleri binalar, sağlıklı yönetilebildiği sürece huzur ve mutluluk verir.


Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunlar zinciri ile bağlıyız.
1.Anayasa
2.Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)
3.Yönetmelik ve kararnameler
4.Yargıtay içtihatları.
5.Özel sözleşmeler.
6.Örf ve adetler.


Nasıl kanunlar anayasaya aykırı olamazsa,yönetmelikler,özel anlaşmalar kanunlar ve anayasaya aykırı olamazlar.
Yönetimin Değişmesi:
Yönetimler değişse de Hizmetin kalitesi ve devamlılığı esastır bu nedenle yöneticinin elinde yöneteceği bina ile ilgili birçok bilgi ve kaynak gereklidir.

 

a.Yönetim planı
b.Binayı kullananlar hakkında bilgi(mal sahipleri, adresler vs)
c.Binada çalışan personel hakkında yeterli bilgi
d.Bina teknik ekipmanın bakım tarihçesi (asansörler vs)
e.Bina demirbaşları ve kimlere zimmetli olduğu
f.Binanın fiziki durumunun tesbiti
g.Binanın hukuki durumunun tesbiti.
bu liste değişik tesisler için uzar gider.

 

İyi bir Yönetici Olabilmek İçin ;
1.Yönettiğiniz tesisin özelliklerini çok iyi bilmelisiniz
2.İleriye yönelik doğru öngörüleriniz olmalı (bütçe tahminleri vs)
3.Planlı programlı ve teknolojiden istifade etmelisiniz.(bilgisayar vs)
4.Güleryüzlü ancak kuralları kesin olarak uygulayan biri olmalısınız.
5.Hukuk, Muhasebe ve Halkla ilişkiler bilmelisiniz.
6.Düzenli ve anlaşılabilir kayıtlarınız (datanız) olmalı.