Yönetici Ne Zaman Secilir Ve Görev Süresi Ne Kadardır?

Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk on beş günü içinde yapacağı toplantıda, kendi aralarından veya dışarıdan birini yönetici olarak seçer.  Yönetici, kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı çoğunluğuyla, bir yıl için seçilir. Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yöneticinin, Kat Malikleri Kurulu kararı ile görevine her zaman son verilmesi imkanı da vardır. Yöneticinin görevden alınmasını isteyen kat malikleri, bu konudaki isteğini ilk önce Kat Malikleri Kurulu’na götürmek zorundadır. Ancak, bundan sonra bu isteği reddeden kurul, kararın iptalini ve dolayısıyla söz konusu yöneticinin görevden alınmasını hâkimden istemelidir.Toplu yapılarda yönetim planında aksi belirtilmemişse yöneticinin görev süresi iki yıldır.   Yöneticinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresinin apartman/site yönetiminin kapısına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir.