Yönetici Her Kat Malikine Ayrı Ayrı Hesap Verir Mi?

Yönetici kat malikine hesap vermez, sadece kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür.