YÖNETİCİ AİDATA ZAM YAPABİLİR Mİ?

Aidat nedir?

Öncelikle bu basit ama önemli sorunun cevabını doğru vermek gerekir. Aslında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda aidat diye bir kavram yoktur. Bunun doğrusu ve kanunda da geçen terim “avans”tır.

Avans ya da uygulamadaki kullanımıyla aidat, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20’nci maddesi incelendiğinde şu şekilde tanımlanabilir: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri için EŞİT oranda ve binanın sigorta primleri ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ve ortak tesislerin işletme giderleri için ARSA PAYI oranında toplanan paradır.

Aidat tutarının belirlenmesi

 • İşletme projesi yapılmalı ve eşit toplanması gereken aidat tutarları ile arsa payı oranında toplanması gereken aidat tutarları bu işletme projesinde ayrı ayrı gösterilmelidir.
 • İşletme projesi usulüne uygun olarak ya kat malikleri kurulunda kabul edilmeli ya da kat maliklerine tebliğ edilmelidir.

  Yönetici aidatı artırabilir mi?
  Her şeyden önce bir apartmanda ya da sitede aidatın usulüne uygun olarak belirlendiğini varsayalım. Yani bu apartmanda işletme projesi yapılmış, usulüne uygun olarak kabul edilmiş ve aidat tutarı da işletme projesindeki rakam üzerinden belirlenmiş olsun.
  Diyelim ki her şeyin usulüne uygun olduğu bu apartmanda; enflasyon nedeniyle kapıcının asgari ücretine çok büyük oranda zam yapılması, elektrik ve su giderlerinin artması vb. nedenlerle aidatlar yetersiz hale gelsin ve aidat zammı kaçınılmaz olsun.

  Yönetici ya da yönetim kurulu bu durumda ne yapabilir? Gelin, şıklara beraber bakalım:

  • Birinci ihtimal: Kafasına göre yeni bir rakam belirler ve Whatsapp’tan yeni aidat miktarını herkese duyurur.
  • İkinci ihtimal: Kat maliklerini toplantıya davet eder, yeni miktar tartışılır ve kat malikleri kurulunca zam oranı belirlenir.
  • Üçüncü ihtimal: Kat malikleri kurulu önceki toplantıların birinde yöneticiye ya da yönetim kuruluna aidatları istediği zaman artırması için yetki vermiştir. Yönetici de bu yetkiye dayanarak zam oranını belirler.
  • Dördüncü ihtimal: Yönetici yeni bir işletme projesi yapar ve bu işletme projesinde yeni aidat tutarını belirler. Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren işletme projesi ile yeni aidat da belirlenmiş olur.