YAKIT PARASI KALORİFER DİLİMİ ESASINA GÖRE ALINABİLİR Mİ?

Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir mi sorusunun yanıtından önce, "Yakıt parası nasıl hesaplanır?" ve "Yakıt parası neye göre belirlenir?" gibi soruların yanıtı olan yakıt parası hesaplama hususuna değinelim.


Apartman yakıt parası nasıl hesaplanır?

Apartmanın ısınma projesi yapılırken, dairelerin eşit ısınabilmelerini sağlamak amacıyla kalorifer dilimleri hesaplanır. Dolayısıyla arsa payı oranına göre paylaştırılması çok daha adildir. Eğer bazı malikler radyatörlerine proje dışı dilim ilave ettirmişler ise bunların tespit edilmesi ve söktürülmesi gerekir.


Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir mi?

Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir, ancak bunun doğru ya da en adil yol olduğunu söylemek doğru olmaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yakıt parasının arsa payı oranına göre paylaştırılması çok daha adil olacaktır.


Yönetici yakıt parası öder mi?

Bu sorunun yanıtı Kat Mülkiyeti Kanunu 40. maddesinde ele alınmıştır. Bu maddeye göre, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmayabiliyor.


Madde 40: "Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Yönetici, yönetim plânında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz."