TAPU TAHSİS BELGESİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.

Tapu tahsis belgesi; kişilere verilen özel tahsis haklarını gösteren resmi bir belgedir. Tahsis hakkından yararlanmak için bu belgenin aslına uygun olarak eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir.

Ayrıca tapu tahsis belgesinin, kişilere mülkiyet hakkı verebilmesi için söz konusu taşınmazın, imar planlarında bağımsız bir parsel olarak gösterilmesi şarttır. Aynı zamanda arsanın mali yükümlülüklerinin de hak sahibi tarafından tamamlanması gerekir.