SİTE/APARTMAN KARAR DEFTERİ NOTER TASDİKLİ OLMAK ZORUNDA MI?


Apartman Karar Defteri, bir apartman veya site yönetiminin alınan kararları kaydettiği resmi bir defterdir. Bu defter, apartman sakinlerinin ortak meselelerini ele almak, kararlar almak ve bunları belgelemek için kullanılır.

Apartman Karar Defteri genellikle apartman yöneticisi veya apartman yönetim kurulu tarafından tutulur. Defterde, apartmanın bakım ve onarım işleri, ortak giderler, güvenlik önlemleri, tadilatlar, apartman sakinleriyle ilgili kararlar gibi konularla ilgili alınan kararlar kaydedilir.

Apartman Karar Defteri, apartman yönetiminin işleyişini belgelemek ve apartman sakinlerinin haklarını korumak amacıyla önemli bir belgedir. Ancak, noter tasdiki zorunluluğu, ülkeden ülkeye ve yerel mevzuata bağlı olarak değişebilir. Bazı ülkelerde noter tasdikine tabi olabilirken, bazılarında böyle bir gereklilik olmayabilir.

Apartman Karar Defteri'nin noter tasdikli olup olmaması, yerel mevzuata veya apartman yönetimi kurallarına bağlıdır. Bu nedenle, bulunduğunuz ülkedeki ilgili mevzuatı veya yerel apartman yönetim düzenlemelerini incelemeniz önemlidir. Buna göre, apartmanınızın Karar Defteri'nin noter tasdikine tabi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.