SİTE İÇERİSİNDE KAFE İŞLETİLEBİLİR Mİ?

Sitenin temel yasal düzenlemesi olan Yönetim Planı’nda (YP) bu yerleri sitenin işleteceği yazıyorsa site yönetimi işletebilir. Hem YP’de  yazıyor hem de yıllardır site yönetimi işletmekteyse birkaç kat malikinin itiraz etmesi bir şeyi değiştirmez. Site yönetimi işletmeye devam eder. Ancak, mevcut olan veya usulüne uygun olarak yeni yapılacak olan bir tesisi site yönetimi ilk kez işletecekse KMK’nın 42. maddesi gereği, sitedeki tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bu işletmenin yapılabilmesi için olumlu oy vermesi gerekir. Site, temsilciler kurulu tarafından yönetiliyorsa temsilcilerin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin çoğunluğu ile karar gerekir. Kat Mülkiyeti Hukuku cephesinden konu böyle. Ancak sadece KMK açısından bakmak yetmez. Konunun; belediye ve maliye boyutunun da araştırılması gerekir. Örneğin belediyeden izin, vergi dairesinden vergi numarası gerekecek mi gibi.