SİTE AİDATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Konut sitelerinde aidatlar, personel, malzeme ve enerji ile idari giderlerin yönetim planında belirtildiği şekilde bağımsız bölüm başına bölünmesi ile aylık olarak belirlenir. Peki sitelerde aidat miktarını etkileyen değişkenler nelerdir?

Konut sitelerinde aidatlar, sitenin güvenli-temiz-bakımlı olması maksadı ile personel-malzeme ve enerji ile idari giderlerin yönetim planında belirtildiği şekilde bağımsız bölüm başına bölünmesi ile aylık olarak belirlenir.

Aidat miktarı şunlara bağlı olarak siteden siteye değişebilir;

1-) Yönetim becerisi

2-) Arsa büyüklüğü ve peyzaj alanı/çeşitliliği

3-) Sosyal donatı miktar ve çeşitliği

4-) Blok/daire yoğunluğu

5-) Daire-bağımsız bölüm sayısı

6-) Site araçlı-yaya giriş sayısı

7-) Otopark cinsi ve sayısı

8-) Personelin kadrolu veya taşeron olması

9-) Hizmetlerin dışarıdan veya iç imkanlarla alınması

10-) Daire içlerine hizmet verilme oranı

11-) İmalatçı firmanın desteği ve marka kaygısı

12-) Yönetim planının aidat ile ilgili maddeleri

13-) Makine ekipman sayısı

14-) Kiralanabilir ortak alan varlığı ve sayısı