SIĞNAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE SIĞINAKLAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Sığınaklar; Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

13 ve daha fazla bağımsız bölüm bulunan konut kullanımlı binalarda sığınak yapmak zorunludur. Kişi başına en az bir m² lik sığınak yeri ayrılır. WC, duş ve mutfak bu alana dahil değildir.

Kişi adedi;

1+1 bağımsız bölümler için 2 kişi

2+1 bağımsız bölümler için 3 kişi

3+1 ve daha büyükler için. 4 kişi olarak hesaplanır.

Her 100 kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı birer lavabo ve WC yeri yapılır. Küsurat 50 den fazla ise kadın ve erkek için ayrı ayrı birer lavabo ve WC ilave edilir. Sığınağın girişi demir kapılı olmalıdır.

Sığınaklarda mekanik havalandırma zorunludur. Koruma zamanlarında tehdit anında takılmak üzere nükleer tip HEPA FİLİTRE, kum havuzu gibi filtreleme sisteminden geçirilerek sığınak içine verilir. Barış zamanlarında ise G-4 tipi kaba filtre kullanılır.

Sığınak havalandırma fanının enerji ihtiyacı uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör devre dışı kalırsa insan gücü ile çalışabilmelidir.

Hela taşı yerine klozet kullanılmalı, geri tepme ventili bulunmalıdır.

SIĞINAKLARIN YAPIM VE BAKIM GİDERLERİ BU YERLERİN MALİKLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

SIĞINAKLARIN BAKIM VE MUHAFAZASI YÖNETİCİLER TARAFINDAN SAĞLANIR.

Sığınakların denetimi mülki amirin sorumluluğunda ilgili idarece yapılır.

“SIĞINAKLAR KAT MALİKLERİNİN MÜŞTEREK MÜLKÜ OLARAK TAPUYA TESCİL EDİLİR. SIĞINAKLAR KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NDA BELİRTİLEN ORTAK ALANLARDAN OLUP BU HALİ İLE YÖNETİLİR. BU SIĞINAKLAR SIĞINMAK AMACI İLE OLSA DAHİ BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK SATILAMAZ, KİRALANAMAZ, DEVREDİLEMEZ VE AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ”.

Ruhsat eki olan mimari projelerde gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça yapı ruhsatı verilmez. Yapı inşa edildiğinde sığınak tesis edilmedikçe yapı kullanma izni (iskan) verilmez. YAPI KULLANMA İZNİ (İSKAN) ALINDIKTAN SONRA SIĞINAKLARDA YÖNETMELİĞE AYKIRI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

Sığınaklar, barışta "Sığınak Yönetmeliği" nin 13’ncü maddesine aykırı olmamak koşulu ile KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ KARARI VE MÜLKİ AMİRİN İZNİYLE binanın

işletme ve kullanma bütünlüğünü bozmadan ortak alanlar kapsamında kalan başka amaçlarla kullanılabilir. Ancak gerektiği anda sığınak olarak kullanılabilmesi için "Sığınak Yönetmeliği" nde belirtilen özelliklerinin kaybedilmemesi gerekir. Bu hükümlere uyulmadığının tespit edilmesi halinde ilgili idarece tebligat yapılır ve yönetici tarafından EN GEÇ BİR AY İÇERSİNDE AYKIRILIK GİDERİLİR. Aykırılığın giderilmemesi durumunda ilgili idarece giderilir ve bedeli ilgililerden tahsil olunur.

SIĞNAKLARDA SIĞNAK YÖNETMELİĞİNİN 16. MADDESİ GEREĞİ "AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI"NIN BELİRLEDİĞİ MALZEMELER BULUNDURULMALIDIR.

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI.

SORUMLU KİŞİ

1.

Mevsime göre giyim eşyası

Yeteri kadar

Herkes kendisi

2.

Şahsi temizlik malzemesi

Yeteri kadar

Herkes kendi

3.

Temizlik ve tuvalet malzemesi

Yeteri kadar

Yönetim

4.

Yatak malzemesi

Yeteri kadar

Herkes kendisi

5.

Gıda maddesi(yiyecek/içecek)

2-3 gün yetecek

Herkes kendisi

6.

Çatal/kaşık/bıçak/bardak vb.

2-3 gün yetecek

Herkes kendisi

7.

Temizlik için su

2-3 gün yetecek

Yönetim

8.

Çöp kovası, çöp torbası

Yeteri kadar

Yönetim

9.

Gemici Fener'i, el Fener'i

Yeteri kadar

Yönetim

10.

Yemek pişirmek için gaz ocağı

Yeteri kadar

Yönetim

11.

Isıtma tertibatı

Yeteri kadar

Yönetim

12.

Pilli radyo, yedek pil

Bir adet

Yönetim

13.

İlk yardım çantası

Bir adet

Yönetim

14.

Kitap, dergi vb.

Yeteri kadar

Yönetim

15.

YSC.

Yeteri kadar

Yönetim


NOT: içecekler kapalı kaplarda, yiyecekler konserve şeklinde olmalıdır.

BAZI ÖRNEK YARGI KARARLARI:

"Sığınaklar kiraya verilemez."

"KMK uygulamasında, özel ortak amaçlara tahsis edilmiş ortak yerlerin bu özel amaca tahsisi kaldırılmadığı müddetçe herhangi bir gelir getirmesi ve tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar alması halinde dahi kiraya verilmesi mümkün olmadığından bu gibi yerlerin işgali sebebiyle de ecrimisil istenemez."

"KMK NIN 4. MD.sinde ortak yerler tanımlanmış olup, anılan kanunun 16. MD.si uyarınca tüm kat malikleri ana taşınmazın bütün ortak yerlerine (sığınağa da) arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Kat maliklerinden birinin ya da üçüncü kişinin ortak yere el atması durumunda HER BİR KAT MALİKİNİN HAKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEYEREK MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTEME HAKLARI VARDIR."

"Sığınak ve kapıcı daireleri mutlak ortak yerlerden olup, imar mevzuatının kamu yararı amacıyla SIĞINAK veya kapıcı dairesini zorunlu kıldığı hallerde bu niteliklerinin kalıcı nitelikte değiştirilmemesi gerekir."


Adnan KUŞ

Site Yönetişim Uzmanı Apt/Site Yön./Yön Kurulu,

Den./Denetim Kurulu Danışmanı