PANJUR TAKTIRMAK YASAK MIDIR?

Güneş ve ısı yalıtımı sağlaması nedeniyle birçok ev sahibi panjur takılmasını isteyebiliyor. Ancak çoğu zaman izin alınmadan monte edilen panjurlar binanın estetiğini bozduğu ve dış görünümünü değiştirdiği gerekçesiyle apartman sakinleri arasında sorunlara neden olmaktadır.

Peki Panjur İçin İzin Gerekli Midir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesinde kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları ve kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı hükme bağlanmıştır.

Panjur Sabit Eser Niteliğinde Olmamalı!

Güneş ve rüzgardan korunulması açısından ihtiyaç duyulduğunda kat maliklerin rızası alınmadan balkon ve pencerelere panjur takılabilir.

Ancak bu panjurun yapı ile bütünleşen sabit bir tesis niteliğinde olmaması ve kolaylıkla sökülebilen bir güneşlik özelliği taşıması gerekir. Bunun yanında panjurun balkonu kapatıp bağımsız bölüme katacak ve kapalı alan oluşturacak nitelikte de bulunmaması gerekir.

Yargıtay uygulamalarında ise; güneş ve rüzgardan korunulması için zorunlu bir ihtiyaç olarak görüldüğünden salt bu ihtiyaç için olmak üzere, balkon ve pencerelerde panjur yapılmasının, bina ile bütünleşen sabit bir tesis niteliğinde olması ve de basit sistemde, binada hasar yapmadan kolaylıkla sökülebilen bir güneşlik özelliği olması koşulu ile Kat Mülkiyeti Yasasına aykırılık oluşturmayacağı ilkesi benimsenmiştir. Belirtilen nitelikteki bir panjurun balkon veya pencerelere yapılmış olması, ana yapının dış görünümünü bozmadığı (diğer bağımsız bölümlerin dağ, orman deniz vb gibi özel bir manzarasını kapatmadığı) sürece ortak yerlere müdahale niteliği taşımaz. (Yargıtay 18.HD 2011/11182905)