Ortak Isınma Sisteminden Ferdi Sisteme Geçilebilir Mi?

Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın, kat kaloriferi ya da doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin verecekleri karar üzerine yapılır. Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi aynı zamanda yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılacağından bütün kat maliklerinin beş de dördünün oyu şarttır.