ÖRNEK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 Yıllık Faaliyet Raporu Örneği


 

..............................APARTMANI YÖNETİM KURULU
 2021-2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU      

 

      ........................Apartmanı yönetim kurulu olarak,Nisan 2006-Nisan 2007 dönemi içerisinde genel kurukun verdiği yetki ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş;01 Mayıs 2007 de yapılması planlanan olağan genel kurula bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda genel kurulun görüşlerine sunulmuştur. Dönem içerisinde apartmanımızın yağmur derelerinin yenilenmesi,apartman dış cephesinin boyatılması,asansörün aylık bakımlarının zamanında yapılması,brulörlerinyıllık bakımının yapılması,yangın tüplerinin yıllık periyodik yenilenmesi ,kapıcı dairesine aspiratör takılması,pencere denizliklerinden giren suyun önlenmesi için denizliklere silikon sürülmesi ve bahçedeki dalları uzayan ağaçların budanması ile apartmanımız için hayati önem taşıyan kalorifer yakıtı alımı işleri ilgili firma ve şahıslarca toplantılar düzenlenerek ödemeler zamanında yapılarak hizmetlerin aksamaması sağlanmıştır.
Apartmanımızın menfaatleri azami gözetilerek tüm olumsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmış kurallara uygun olarak en iyi hizmet verilmesi yolunda çaba harcanmıştır.
Apartmanımızda bulundurulması gereken alet ve avadanlıklar,tüm demirbaş eşyalardemirbaş defterine kaydedilmiştir.
             Apartman yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti sırasında yaptığı harcamalar ve gelirlerin dökümü ek'te bilgilerinize sunulmuştur. GİDERLER MİKTARI
1-Yakıt Gideri 3.500.-TL
2-Elektrik Gideri 600.-TL
3-Su Gideri 850.-TL
4-Kapıcı Gideri 1.700.-TL
5-Bakım Onarım Gideri 400.-TL
6-Dış cephe Boya gideri 5.000.-TL
7-Asansör ve Brulör bakım 1.000.-TL
8-Demirbaş Gideri 500.-TL
9-Temizlik Gideri 120.-TL
10-Muhtelif Giderler 50.-TL
----------------------------------------+------------------------
            TOPLAM                           13.720.-TL

               GELİRLER
1-Aidat Gelirleri 14.000.-TL
2-Faiz Gelirleri 900.-TL
----------------------------------+------------------------
           TOPLAM                        14.900.-TL

      GELİRLER TOPLAMI       14.900.-TL
GİDERLER TOPLAMI 13.720.-TL
MEVCUT : 1.180.-TL (Apartman yönetimi banka hesabında)
Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur(25.12.2022)


APARTMANI YÖNETİM KURULU   

......................     

    ÜYE                  ÜYE                  BAŞKAN
 ....................        ...................            ........................