Onaylanmamış İşletme Projesi Geçerli Olur Mu?

Ana gayrimenkulün işletme projesinin yönetici tarafından, kat maliklerinden birine veya bir kısmına tebliğ edilmeden yürürlüğe konulması halinde İşletme projesi geçersiz olur. İşletme projesinin iptali için, kat maliklerinden birinin sulh hukuk mahkemesi hakimliğine başvurabilir.