KONSİYON ile İşletme Bütçesi , İşletme Projesi Hazırlamak

634 Sayılı kat mülkiyeti kanununun 37.maddesine göre işletme projesi hazırlanırken işletme projesi kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.


a) Site veya Apartmanın 1 yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarının belirlenmesi.

b) Her bir kat malikine, kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düs?ecek tahmini gider miktarının belirlenmesi.

c) Tahmini giderlerle dig?er muhtemel giderleri kıyaslamak için kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre ödemesi gereken avans tutarının gösterilmesi ve hesaplanması.

Aslında işletme projesi, site yönetim kurulunun site ile ilgili planladığı faaliyetlerin rakamsal olarak ifade edildiği bir dökümandır.

Günümüzde büyük ölçekli bağımsız bölüm sayısı fazla olan konutun üzerinde bulunan sitelerde işletme projesi hazırlamak profesyonel bütçe raporlama bilgisi gerektirmektedir.

Öncelikle İşletme projesi yani tahmini bütçe hazırlanırken mutlaka bir önceki sene içinde aylık bazda her giderin bütçe varyans analizi yapılmalıdır.

Bütçe hazırlama her yıl yeni bir fiili bütçe bilgisi edinip bir sonraki yıla daha hatasız olarak bütçe hazırlamak daha kolay olacaktır.

Sitelerin ortak kullanıma açık, her türlü hizmet gerektiren alanı için belli bir bütçenin hazırlanması gerekmektedir. Bu bütçe Yönetim kurallarının sitelerde tespit ettikleri genel ve teknik bilgiler ile söz konusu sitenin ihtiyaçlarından doğan verilerle hazırlanmaktadır. Bütçeler bir senelik giderleri kapsayan tablolar olup her sene yenilenmektedir. Kat maliklerinin her ay düzenli olarak ödeyeceği (her ayın en geç 25’i) aidatlar hazırlanan bütçeler için kaynak oluşturmaktadır. Bütçeler hesaplanırken giderler 2 ayrı grupta sınıflandırılır.


1. METRE KARE PAYLI GİDERLER

Dairelerin metrekarelerine göre düşen pay tutarı olup ortak alan elektrik giderleri, blok temizlik su giderleri, peyzaj bakım ve onarım giderleri, bahçe sulama giderleri, hidrofor bakım asansör bakım giderleri ve onarım giderleri ve işletme hizmet giderlerini kapsamaktadır.(Ortak alan elektrik giderleri (blok içi aydınlatma, çevre aydınlatma, hidrofor vs. )peyzaj alanlarının sulanması ve bakımı giderleri, temizlik malzemesi giderleri, blok temizlik suyu giderleri, elektrik, sıhhi tesisat malzeme ve bakım giderleri, site yönetim ofisi telefon vs. giderlerini oluşturmaktadır.)

 

2. EŞİT PAYLI GİDERLER

Personel ücret ve maaş giderleri, iş elbiseleri gibi giderlerdir.


3. ORTAK GİDER AİDATI

Toplu konutlarda ihtiyaçlar dahilinde belirlenen, ortak kullanım alanlarında ki aydınlatma, temizlik, çevre bakımı ve gerektiğinde güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerin aksamadan devam etmesi için aylık düzenli ödenen hizmet bedelidir.

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesi gereğince hak sahipleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider payını ödemekten kaçınamaz. Gecikmeli ödemelerde (%5) gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu tazminat ortak yerler üzerindeki kullanım hakkından yararlanan diğer sakinlerin haklarını koruyan bir bedeldir.


4. ORTAK GİDER AVANSI

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesinde yer alan; bir site yönetim organizasyonun kuruluşu esnasında gerekli tüm masrafların karşılandığı ve yalnızca bir defaya mahsus ödenen bedeldir.

ORTAK GİDER AVANSI İÇİNDEKİ MASRAF KALEMLERİ

Yönetim Merkezi Demirbaşları

Büro ve Atölye Malzemeleri, Teknik Set

Çevre Hizmetleri Demirbaşları

Temizlik Malzemeleri

Çöp Toplama Konteyneri

Peyzaj Bakım Aletleri

Site Yönetim Tabelaları

İlan Panoları

Sözleşme Giderleri

Su Abone Sözleşme Gideri

Elektrik Abone Sözleşme Giderleri

Doğalgaz Abone Sözleşme Giderleri


İşletme projesni kesinleştirme nasıl olur ?

  • Kat maliklerine veya bag?ımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları kars?ılıg?ında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden bas?layarak yedi gün içinde projeye itiraz edilmez ise kesinleşir
  • Kat malikleri kurulunda karar alınması

Site ve apartmanlarda yaşayan insanların huzurunu sağlamak ve aidatların karşılığını aldıklarını hissetmeleri için mutlaka işletme projesi özenli ve detaylı olarak hazırlanıp kat maliklerine kusursuz şekilde sunulmalıdır.

Konsiyon ile işletme bütçesi hazırlamak ?

İşletme Bütçesi Hesaplama menüsü altında gider guruplarınızı , m2 , arsa payı, eşit paylı giderler ve katılım oralarımızı belirledikten sonar kat maliklerine düşecek daire başı sabit aidat tutarları belirlenecektir. Konsiyon ile son derece kolay ve basit bir şekilde işletme bütçesi hazırlamak ve bu hazırlanan raporları almak mümkündür.


Örnek rapor;