KİRACININ EVE ZARAR VERMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Kiracılar ile ev sahipleri arasında en büyük sorunlardan birisi de kiracının eve zarar vermesidir. Kiracı eve zarar verdiğinde ev sahibi bunu haklı olarak kiracıdan oluşan zararı karşılamasını isteyebilmektedir. Kiracılar da bu zararları karşılamamak için direnmektedirler. Ancak ev sahiplerinin izlemeleri gereken bazı yasal yollar bulunmaktadır. Bu yasal yollar kanunlarla belirlendiği için herkes uymak durumundadır. 

Kiracılar kiralamış oldukları evi aynı şekilde ev sahiplerine teslim etmek zorundadırlar. Eve verilecek zarar kiracının sorumluluğundadır. Ancak burası suistimale açık bir alan olmaktadır. İlgili Yargıtay kararına göre ev sahipleri olağan koşullarda evde meydana gelen yıpranmalardan dolayı kiracıları sorumlu tutamazlar. Bunun için eve kiracının etkisiyle zarar verilmesi gerekmektedir. 

Kiracının eve verdiği zarar meselesinde bazı muallak durumlar bulunmaktadır. Mahkemelerde daha önce alınmış emsal kararlara göre ev sahipleri ancak kiracılık ilişkisinin sona ermesi ile yani kira sözleşmelerinin bitmesiyle beraber eve verilen zararı hukuken talep edebiliyorlar. Bu süre evvelinde yapılacak olan talepler mahkemelerce de kabul edilmiyor. İlgili kararlar kiracılık ilişkisinin bitmediği ve kiracının eve verdiği zararı karşılamak için süresinin bulunduğu şeklinde hukuki değerlendirmeyi içeriyor. 

Kiracı eve çok büyük bir zarar vermişse, evin ana yapısı değişmişse, kiracılık ilişkisinin devamı ev sahibi için çekilmez hale gelmişse o zaman da farklı uygulamalar devreye giriyor. Bu durumda ev sahibi kiracının kira sözleşmesini feshetmek için haklı gerekçe elde etmiş oluyor. Bu durumda kiracı evden çıkarılabildiği gibi eve verdiği zarar da kabul etmese dahi mahkeme kararı ile kendisinden tahsil edilebiliyor.