KİRACIDAN APARTMAN YÖNETİCİSİ VEYA DENETÇİ OLUR MU?

Apartman ve sitelerde yöneticiler seçilirken Kat Malikleri Genel Kurulu'nun seçim gündemi ile toplanması gerekiyor. Belirlenecek olan yöneticinin o toplantıya katılması gerekmektedir. Ancak kiracıların Kat Malikleri Genel Kurulu'na direkt olarak katılmak hakları bulunmuyor. En azından katılsalar dahi oy hakları bulunmuyor. Oy hakkı olmayan birisinin de yönetici seçilmesine imkan yok.

Kiracıları eğer ev sahipleri kendilerini vekil tayin ederlerse o zaman uygulama değişmektedir. Kiracı bu şekilde Kat Malikleri Genel Kurulu'nda yöneticiliğe aday olarak seçilmesi halinde yönetici olarak görev yapabilmektedir. Bunun karşısında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 

Apartmanlarda ve sitelerde denetçilik oldukça önemli bir görevdir. Yönetimler denetçiler tarafından denetlenirler. Hesaplamalarda yapılan harcamalar, toplanan aidatlar, yapılan bütçeler denetçinin denetimine tabidirler. Olası bir suistimal durumunda denetçi Kat Malikleri Genel Kurulu'nu toplantıya davet ederek yönetimlerin görevlerinin sona erme sürecini hızlandırabilirler. Böylesine önemli bir görev olan denetçilik için kiracıların yasalara göre bir hakkı var mı? 

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre denetçiler kat malikleri içerisinden seçilmelidirler. Kiracılar kat maliki olmadıkları için denetçi olma hakkına da sahip değiller. Dolayısıyla denetçi seçimlerinde kiracılar aday da olamazlar, aday da gösterilemezler. Kat malikleri kendi içlerinden bir kişiyi denetçi olarak belirleyip yönetimlerin denetlenmesini sağlarlar. Ayıca denetçilik görevi olması zorunlu görevler arasında yer almaktadır.