Kiracı Kendine Ait Evi Olmasına Rağmen, Başka Bir Evde Oturuyorsa, Evinizden Hangi Şartlarla Tahliye Edebilirsiniz?

Aynı belediye sınırları içinde kiracının oturmaya elverişli bir evi bulunması tahliye nedenidir. Ancak kiracının bu konutunun kullanılır nitelikte olması gerekir. Konutun bulunduğu yerin konumu, kullanılış biçimi, kiracının sosyal durumuna uygunluğu araştırılır.