Kiracı Kat Malikleri Kurulu Kararına İtiraz Edebilir Mi?

Kiracıların Kat Malikleri Kurulu karalarına karşı itiraz etme veya dava açma hakkı bulunmamaktadır. Kiracı itirazını ancak kat malikine karşı yapabilir.