Kat mülkiyeti tapu kütüğünde "mesken" olarak belirlenmiş bir daire "işyeri" olarak kullanılabilir mi?

Kat mülkiyetine konu olan taşınmazlarda, tapu kütüğünde "mesken" olarak belirlenmiş bir bağımsız bölümün, işyeri olarak kullanılması apartman sakinleri arasında genellikle sorun olmaktadır. Böyle bir durumda, Kat Mülkiyeti Kanununun 24 ncü maddesine göre genel kural; resmi kütüğe uygun kullanımdır. Ancak, kanunun özel olarak yasakladığı işler hariç olmak üzere, kat malikleri kurulunun "oybirliği" ile alacağı karar üzerine, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir taşınmaz, "işyeri" olarak kullanabilir.