Kat Mülkiyeti-Kat İrtifakı Nedir?

Tamamlanmış bir yapının kat,daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmayaelverişli olanları üzerinde, ogayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre,bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.
Yapılmakta veya ileride yapılacak olan biryapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapıtamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından,Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. (KMK madde 1)
 
Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldekiortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.