Kat Malikleri Kurulu Kimlerden Oluşur? Ne Zaman Toplanır? Toplantıya Nasıl Davet Edilir?

Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun, ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Olağan kat malikleri toplantısı, yönetim planında aksine bir hüküm yoksa her sene ocak ayı içinde yapılır. Olağan üstü kat malikleri toplantısı, yıl içerisinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Yazılı ve imza karşılığında davet mektubu ile yapılacağı gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de davet yapılabilir.