Kat Malikleri Kurulu Karar Nasıl Alır? Yeterli Çoğunluk Nedir?

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.   Hem arsa payı hem de bağımsız bölüm sayısının % 51'i temsil edilmelidir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.