İşletme Projesi Nedir?

İşletme projesi Tesisin(Apartmanın) Gelecek yıl için gelir ve giderlerinin tahmin edildiği bir ön bütçe niteliğindedir.  İşletme Projesinde; Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle: “Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları. Tüm giderlerden her kat malikine, düşecek tahmini miktar. Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı” gösterilir.