GÜRÜLTÜ YAPMANIN CEZASI NEDİR?

Gürültü yapma ve komşuyu rahatsız etme durumlarında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Normal şartlarda, 31.05 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, binalarda gürültüyü azaltmak için desibel ölçümü yapılır ve projede iyileştirme çalışmaları uygulanır. Ancak Kabahatler Kanunu uyarınca, idari para cezası uygulanması için desibel ölçülmesine gerek görülmez. Şikayet üzerine gelen polis ya da zabıta kuvvetlerinin gürültüyü tespit etmesi yeterli olur ve ceza kesilir.

Kabahatler Kanununa göre gürültü yapan komşu, gürültü yapma ve rahatsız etme olmak üzere iki ayrı suçtan idari para cezasına çarptırılarak her biri 204 TL olmak üzere toplamda 408 TL ödemek durumunda kalabilir. Eğer gürültü yapan ve apartman sakinlerini rahatsız eden bir apartman sakini değil de bir işletme ise, örneğin binada bulunan bir fırın, bir depo gibi, bu durumda uygulanan cezai işlem 4.035 TL ile 20.237 TL arasında değişebilir.

Verilen para cezasına rağmen gürültü davranışı devam ederse, sulh hukuk mahkemesi tarafından görülen davalarda çekilmez hal tespiti yapılıp yasak uygulanır. Uzun süre devam eden gürültü rahatsızlığı eylemlerinde huzur ve sükuneti bozma sebebiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Türk Ceza Kanununa göre, başkalarının sağlığını bozacak seviyede gürültüye sebep olanlar, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırırlar.