GENEL HUKUK BİLGİSİBina yönetiminde problemsiz gerçekleştirmek isteyen apartman yöneticisinin temel hukuk bilgisi ile kanunların hadiselere nasıl baktığını bilmek zorundadır.
Probleminizi götürdüğünüz Sulh hukuk hakimi sizi dinleyip vicdanına göre karar veremez.Belli bir hukuk sistemini takip etmek ve öncelikleri gözetmek zorundadır.

 

1.Anayasa (yasaların anasıdır ve kanunlar ana yasaya aykırı olamazlar)
2.Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu ve ilgili diğer kanunlar)
3.Yönetmelik ve Tüzükler.(kanunların uygulanma tanımlamaları)
4.Yargıtay içtihatları.(Benzer olaylarda verilmiş benzer kararlar)
5.Özel sözleşmeler.(kişiler arasındaki sözlü ve yazılı sözleşmeler)
6.Örf ve adetler , yöresel alışkanlıklar
7.Hakimin kendi vicdani kararı

 

Nasıl kanunlar anayasaya aykırı olamazsa yönetmelikler kanunlara özel anlaşmalar kanunlar ve anayasaya aykırı olamazlar.

 

Bilindiği gibi uzmanlık konuları farklı mahkemelerimiz bulunmaktadır. Ceza mahkemeleri, Ticaret mahkemeleri, Çocuk mahkemeleri,gibi. Apartman ve gayrimenkullerimizdeki bağımsız bölüm sahipleri,kiracıları ile ilgili davalara SULH HUKUK HAKİMLİKLERİ bakmaktadır.

 

Hukuk Hakimliklerine müracaat içinde bazı usul ve yöntemler gereklidir.Öncelikle kişiler arasında uzlaşma yollarının denenmiş ve tüketilmiş olması gerekmektedir.(Kat malikleri kurulunu toplamayı ve yönetici seçmeyi denemeden Sulh hukuk hakimliğine Yönetici tayini davası açarsanız hakim büyük bir ihtimal ile usul yönünden reddedecektir)

 

Genel olarak yöneticilerimiz her şeyin Kat Mülkiyeti Kanunu ile çözüleceğini sanırlar. Hukuğun bir bütün olduğunu Borçlar hukukundan miras hukukuna kadar çalışan personelinizi göz önüne alınca iş kanunlarından haftasonu izin yönetmeliğine kadar bir çok mevzuatla iç içe olmak zorunluluğu vardır.

 

Bizler bina yönetimi olarak her işin uzmanları tarafından yapılmasından yanayız.

 

1.Apartman ve site yöneticilerinin kanunlara aykırı davranmaları tabii ki düşünülemez ancak kanunların uygulanışı konusunda ilgili yönetmelikler ve tüzükleri bu web sitesinde ayrı bir bölümde topladık.Web Sitesine Ücretsiz Üye Olarak Bunların tamamına ulaşabilirsiniz.

 

2.Yönetim işlerini sürdürürken Yönetmelikler ve tüzükler gereği bazı matbu evrak ve standart belgeler kullanılmaktadır.(Örn. Personel İzin Kayıt Defteri) İşte bütün bu belgelere Gold Üye olarak ulaşabilirsiniz
Ayrıca bütün Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerin en çok kullanılan kısımları (En son değişiklikleri ile)vakit kazandırmak amacı ile ilgili sayfalara işlenmiş tamamını merak edenlere ise ilgili sayfada linkler temin edilmiştir.