Dairenizde Oluşan Tesisat Problemlerinde Neler Yapılmalıdır?

Tesisatlar da ortak alanlarda oluşan problemler sizlere zarar veriyorsa yönetime bildirerek toplantı isteyebilirsiniz. Gerekli önlemler alınmıyorsa ve oluşan hasar sizlere zarar veriyorsa ancak yönetim tarafından hiçbir tedbir alınmıyorsa mahkemeye başvurabilirsiniz. Mahkeme tarafından alınacak kararlarda mülk sahiplerinin ve yönetimlerin rızası aranmamaktadır. Bu sorunlar tüm kat sahiplerinin üstlenmesi gereken sorunlardır ve ortak pay ile onarım yapılmalıdır.