BOŞ DAİRE YAKIT PARASI ÖDER Mİ?


Boş daire için yakıt ödemesi

Apartmanda kat maliklerinden alınan bedeller arasında yakıt parası da bulunuyor. Bu konuda en çok merak edilen konular arasında boş daire için yakıt ödemesi hususu yer alıyor. 


Boş olan dairenin yakıt parası nın Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre ödenmesi gerekiyor. Kanuna göre, her kat malikinin yakıt giderine arsa payı oranında katılması mecburi kılınıyor.


Oturmadıkları ve boş olan evin yakıt parasını ödemek istemeyen kat maliklerinin bu ödemeyi yapmamaları durumunda, icra takibi yapılabiliyor. Söz konusu kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


"Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür."