BLOK APARTMANLARDA KAT MÜLKİYETİ KURULABİLİR Mİ?

Aynı parselde 1’den çok blok apartman veya tek katlı evler yapılıyorsa, bütün yapılar tamamlanmadan, her biri en az 8 bağımsız bölüm ihtiva eden blok veya bloklar için kat mülkiyetine geçilebilir.
Aynı parsel üzerinde tek veya iki katlı evler yapılıyorsa ve Vaziyet Planı’na göre yapılacak bütün bağımsız bölümlerin %40’ı tamamlanmışsa, kat mülkiyetine geçilebilir.