Bir kişininsahip olduğu bir gayrimenkulün mülkiyeti, kat mülkiyetine çevrilebilir mi?

Kat mülkiyetine çevrilebilmesi için gerekli olan diğer şartlar da varsa,sahibinin yazılı isteği üzerine kat mülkiyetine çevrilebilir.