BİNALAR KAPICILARIN ELEKTRİK,SU VB. GİDERLERİNİ ÖDEMEK ZORUNDA MI?

Ekonomik şartların günden güne ağırlaştığı ve her geçen gün artan maliyetler karşısında apartmanlar ve siteler masraflarını düşürebilmek ve daha fazla tasarruf edebilmek adına birçok yönteme başvuruyor.

Gerek apartmanlarda gerek birden fazla kapıcının çalıştığı büyük sitelerde yöneticiler masrafları kısmak adına çalıştırdığı görevlilerin giderlerinden tasarruf etme konusunda arayışa giriyor.


Kapıcı, "Kapıcı Giderlerini" Ödemek Zorunda Mıdır? 

Konut kapıcıları yönetmeliği gereği kapıcıya tahsis edilen konut karşılığında kapıcı ücretinden kira adı altında kesinti yapılamaz. İş sözleşmesi devam ettiği sürece kira istenemez. Kapıcı için ödenen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin durumu da yine aynı yönetmelikte düzenlenmiştir.

Kapıcı Giderleri Sözleşme İle Belirlenir

İlgili yönetmeliğin 13. Maddesi ne göre, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir. Dolayısıyla kat malikleri adına kapıcıyla/kapıcılarla sözleşme yapan yöneticilerin bu giderlerin nasıl dikkate alınacağı hususunu unutmaması gerekir. Kat malikleri, kapıcının söz konusu giderlerini yüklenmeyi uygun görüyorlarsa sözleşmeler buna göre düzenlenmelidir. Tam tersi giderlere katlanmak istememeleri durumunda ise ilgili giderler bizatihi kapıcı tarafından karşılanır.